Triomatic krmí automaticky již 15 let

Na holandské farmě nedaleko výrobního závodu Trioliet je v provozu robotický systém krmení Triomatic už 15 let. Uvedení automatického krmného systému Triomatic do provozu přesně před 15 lety přimělo k návštěvě a gratulaci farmářům také zástupce firmy Trioliet. Robotický systém krmení Triomatic je instalován na mléčné farmě rodin Pettera a Hermana van Dijkových „Ommerkanaal“ v Ommenu (NL).

S lidmi je vždy příjemné si popovídat a my jsme si s sebou přinesli dort ozdobený fotkou Triomaticu. U kuchyňského stolu mluvili Henry a Arie Petterovi o svém podnikání. „To už uplynulo 15 let od instalace našeho automatického krmného systému Triomatic? Je neuvěřitelné, jak rychle utíká čas chovatelům mléčného skotu“.

V září 2006 byl Triomatic T40 uveden do provozu na mléčné farmě Ommerkanaal a již 15 let spolehlivě zásobuje 250 dojnic chutnými krmnými dávkami. Po krátkém výpočtu jsme došli k výsledku, že instalovaný krmný robot Triomatic provedl za posledních 15 let více než 150 000 krmení! Již dříve jsme si všimli, že jako vždy za posledních 15 let je stáj velmi uklizená a Triomatic T40 je stále ve výborném stavu.

Henry Petter hrdě referoval o svých zkušenostech a výsledcích s Triomaticem za posledních 15 let. Zákazník je jeden z chovatelů dobytka zapojený do vývoje prvního automatického krmného systému Triomatic od Triolietu.

Henry: „Přineslo nám to více výhod, než jsme si kdy dokázali představit. Flexibilita v načasování je velkým plusem. Nyní můžeme plánovat několik dní předem, aniž bychom se museli moc starat o krmení. Například sklizeň tj. silážování trávy a kukuřice, nyní děláme většinu sami na místo toho, abychom tím někoho pověřili. Navíc již neexistuje žádná hierarchie ve skupinách dobytky, protože je krmivo vždy čerstvé. To přináší do stáje klid. Jalovice si vedou nadprůměrně a jsou produktivní.“

Lepší a efektivnější

Další výhodou automatického systému podávání je jeho přesnost. Všechna nastavení lze upravit až na setinu a dosáhnout tak nejlepší možné výtěžnosti. Henry: „Vysoká účinnost krmiva je samozřejmě způsobena několika faktory. Nejde jen o krmení jako takové, ale i o celkovou ekonomiku provozu. Snažíme se z vlastního objemného krmiva získat co nejvíce a tím ušetřit náklady na krmivo. Neusilujeme o růst, ale o optimalizaci a efektivitu.“

Mléčná farma Ommerkanaal využívá pastvu přibližně 4 roky. Tím se v létě snižuje počet krmení dojnic z 12 na 8krát denně. Pracovní zátěž při krmení se pohybuje mezi 2,5 hodinami týdně v létě až přibližně 5 hodinami týdně v zimě. Předtím krmili dvě hodiny denně, tj. asi čtrnáct hodin týdně. „S Triomaticem je pracovní doba na krmení v průměru jen 4 hodiny týdně. Za týden se zpracuje asi 80 tun objemového krmiva. Z toho zůstane asi 80 kg zbytkového krmiva, což je poměr méně než 1 %. Je také možné mít v různých skupinách jen několik zvířat a mají tak vždy čerstvé krmivo. Dokonce můžete sestavit malou krmnou dávku s nízkou hmotností už pro tři suchostojky.“

Doba amortizace (návratnost investice)

Při posledním soustu jsme se pánů zeptali na dobu amortizace jejich automatického krmného systému. Mléčná farma odepisuje investici Triomaticu po dobu dvaceti let. „Investiční náklady na automatický krmný systém T40 byly v té době kolem 200 000 EUR. Stále tedy zbývá doba odepisování 5 let. Systém, tak jak je, bude mít i nadále dlouhou životnost.

Po sečtení úspor práce, nákladů na energii (nafta a elektřina), zbytkového krmiva a nákladů na údržbu je výsledkem ROI (návratnost investice) pro systém mezi 8 a 9 lety. Henry dodal: „Co vkládáte a co získáváte? Pro nás je důležité, jaký je konečný výsledek. Jako farmář musíte myslet dlouhodobě a podle toho jednat. A někdy je trochu vyšší investice v dlouhodobém horizontu zisková.“