Vstup do Sdružení dovozců zemědělské techniky (SDZT)

V květnu 2019 jsme se stali členem Sdružení dovozců zemědělské techniky. 

Hlavní náplní činnosti Sdružení dovozců zemědělské techniky je zastupování společných zájmů členských firem, vzájemná výměna informací a statistických dat o prodejích vybraných druhů zemědělské techniky a prezentace činnosti Sdružení a jeho členů odborné i laické veřejnosti.