V Dublovicích fandí a věří robotům

V březnovém čísle (3/2023) časopisu Farmář, který byl zaměřen na mléčné farmy, je zveřejněn článek o instalaci a fungování krmícího robota Triomatic v podniku ZS Dublovice a.s.

V ZS Dublovice a. s. zajišťovaly krmení zvířat dlouhá léta míchací krmné vozy, nejdříve tažené, později samojízdné. Od roku 2020 společnost přechází na robotické krmení. Po více než dvou letech velmi dobrých zkušeností s první instalací krmného automatu bude projekt v letošním roce rozšířen do dalších stájí.

Zemědělský podnik ZS Dublovice a. s., sídlící nedaleko Sedlčan v okrese Příbram, hospodaří pod vedení předsedy Ing. Václava Dědiny na 2800 ha zemědělské půdy, z nichž je 2000 ha orné půdy a 800 ha trvalých travních porostů. Rostlinná výroba je zaměřena na zajištění krmivové základny pro chov skotu, v živočišné výrobě se společnost specializuje na chov mléčného skotu plemene české strakaté s uzavřeným obratem stáda.

Na farmě Dublovice je ustájeno celkem 1100 kusů, z toho 580 dojnic (5 % je zastoupeno holštýnským plemenem), na farmě Příčovy chovají 200 býků ve výkrmu. Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie v bioplynové stanici o výkonu 2 MW a dále společnost provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 265 kWp v obci Drevníky.

(zdroj : Farmář 3/20223)

Celý článek si můžete prohlédnout zde….